Metode for forebygging av vold og seksuelle overgrep

Gjennom barnestyrte samtaler utforsker vi nøye utvalgte temaer for å utvikle språk og handlingskompetanse. Opplæring i metoden er gitt til over 100 barnehager.