Foredrag og kurs

Hjertesamling.no tilbyr flere ulike kurspakker, og skreddersyr også kurs etter ønske og behov.

Grunnopplæring 3 timer

Vi går gjennom metoden, og blir trygge på hvordan Hjertesamling kan gjennomføres med ulike barnegrupper. Dette er kurset som er gitt til over 100 barnehager til nå. Erfaringsmessig bør det settes av tre timer for dette, og da blir det også tid til spørsmål underveis. De fleste barnehager og grupper føler seg i stand til å fortsette arbeidet på egenhånd i etterkant av dette, men noen ønsker også mer støtte og hjelp for å komme i gang.

Dette kurset tilbys både på dag- og kveldstid over hele landet.

Grunnopplæring heldag 6-8 timer

I dette kurset går vi enda grundigere til verks. Vi starter med å bli godt kjent med tematikken vold og seksuelle overgrep, og ser på hvilke rutiner som er på plass, hvordan man handler i konkrete situasjoner og danner oss solid handlingskompetanse for hva vi gjør når man opplever at barn forteller, eller vi har en annen mistanke. Etter dette går vi i gang med metoden Hjertesamling. Siden vi har bedre tid går vi enda nøyere gjennom de ulike temaene, og vi har også mer tid til å snakke om hva dere tror kan bli utfordrende, og hva Mats erfaringsmessig  både selv har opplevd utfordrende og har erfart at andre opplever som hindringer. I løpet av dagen bryter vi opp underveis og arbeider i grupper. Vi planlegger også den første samlingen sammen, og lager en plan for det videre arbeidet, så dere allerede er godt i gang når vi avslutter dagen.

Denne kurspakken gjør så vi kan gå mer i dybden, og sikrer at dere kommer godt i gang med arbeidet i deres gruppe. Dette kurset kan enten deles opp over to dager, eller gjøres over en hel dag. Kurset tilbys over hele landet, både på dag- og kveldstid.

Grunnopplæring og første samling i barnegruppen 6-8 timer

Vi starter med å lære metoden, på lik måte som på grunnkurset, og bruker ca. tre timer på dette. Deretter hjelper Mats i samarbeid med noen av de ansatte å planlegge den første samlingen, og er med på gjennomføringen i barnegruppen som observatør. I etterkant utveksler vi erfaringer, og vi ser på hva som er bra, og hvordan ting kan gjøres videre.

Mange opplever det som utfordrende å gå i gang med arbeidet i egen gruppe, og det kan være godt å få støtte i denne prosessen. Det er dere som vil gjennomfører samlingen, og dermed vil de som skal gjøre metoden få med seg noen verdifulle førstehånds erfaringer.

Dette kurset kan enten deles opp over to dager, eller gjøres over en hel dag. Kurset tilbys over hele landet, både på dag- og kveldstid.

Oppfølging

Ønsker du oppfølgingsbesøk i din barnehage, skole eller gruppe? Hjertesamling.no vet at det krever mye å arbeide forebyggende, og kommer gjerne på besøk flere ganger.

Skreddersydde kurs

I løpet av de siste fem årene har Mats i tillegg til ovennevnte kurs også deltatt på og holdt foreldremøter, holdt innlegg i debatter, forelest på konferanser, gjennomført Hjertesamling i barnehager og skoler, og vært støtte for lærere og barnehageansatte som har gjennomført Hjertesamling blant annet. Ta kontakt så avtaler vi noe som passer for dere.