Om metoden

Hjertesamling er en metode utviklet av Mats Alexander Johansen under veiledning av SMISO Troms (Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep) i 2015. Hjertesamling er en metode for å forebygge vold og seksuelle overgrep. 

Barn opplever også seksuelle overgrep og vold. Hvis vi klarer å være trygge voksne, og barna har språk til å fortelle, kan vi være der for noen som virkelig trenger det, og også kunne gjøre noe med dagens statistikk der en venter i gjennomsnitt 17,2 år før man forteller om seksuelle overgrep. 

Gjennom systematiske samtaler om utvalgte temaer får barna utvikle språk og handlingskompetanse til å si i fra om stort og smått, og det som er vanskelig. Denne metoden har Mats jobbet med siden 2015, både med barn direkte og med opplæring av voksne. Over 100 barnehager i Troms har fått opplæring, og metoden er prøvd ut med barnehagebarn og barn opp til fjerde trinn i barneskole. Metoden tar utgangspunkt i de som er til stede, og vil kunne brukes som den er eller tilpasses hvilken som helst gruppe. 

I Hjertesamlinger er det barnas innspill som legges til grunn for hvordan samtalen utvikler seg. Vi deler metoden opp i de fem temaene som er beskrevet under.

Berøringer

Vi utforsker temaet berøringer med barna. Dette gjør vi gjennom å finne mangfoldet i begrepet, kategorisere forskjellige berøringer og se nærmere på hvilke faktorer som gjør at vi liker noen berøringer og ikke andre. Vi prøver også å finne ut hva man kan gjøre om noen gjør en berøring som vi ikke liker.

Følelser

Her prøver vi å finne et mangfold av følelser. Vi ser nærmere på hver enkelt følelse der vi utforsker hva som kan gi oss følelsen, hvor vi kan kjenne den i kroppen og hva vi kan gjøre hvis vi synes det er noe som er vanskelig med den.

Mobbing og vennskap

I samlingen om mobbing vil vi finne ut hva mobbing er. Barna vil sette ord på eksempler på hva som kan være mobbing, og hvordan det kan føles ut å oppleve det. Vi snakker sammen om hvordan man kan være en god venn, og hvordan vi ønsker å ha det sammen.

Hemmeligheter

Vi utforsker hva hemmeligheter er, og ser nærmere på hvordan forskjellige hemmeligheter føles ut. Vi undere oss sammen om hva vi kan gjøre om vi har en hemmelighet som er vanskelig. Hvem snakker vi med?

Kroppen

Vi utforsker hva kroppen er i detalj. Sammen finner vi navn på kroppsdeler, og snakker om funksjon. Vi snakker også sammen om hvor kroppen vår kommer ifra, og hvem det er som bestemmer over kroppen vår.

Mats Alexander Johansen

Mats startet å jobbe i barnehage som 18-åring, og har lang fartstid i barnehage som assistent og senere pedagogisk leder i ulike barnehager i Tromsø gjennom 15 år. Mats er utdannet barnehagelærer fra Universitetet i Tromsø. 

 

Etter å ha fått kjennskap til statistikker knyttet opp mot incest og seksuelle overgrep, ble Mats motivert til å arbeide med denne tematikken i barnehage. Det gjorde spesielt inntrykk å få vite at en i gjennomsnitt bruker 17,2 år før man forteller om seksuelle overgrep. Derfor fokuserer metoden Hjertesamling på barn og deres evne til fortelle. 

 

I 2015 utviklet han Hjertesamling med veiledning fra Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep, SMISO Troms. I 2015 gjennomførte han første runde med Hjertesamling i Strandkanten FUS barnehage i Tromsø der han jobbet som pedagogisk leder. Etter den vellykkede første runden med Hjertesamling har Mats arbeidet flere år med mange ulike barnegrupper med Hjertesamling, og gjort seg mange erfaringer på veien. I samarbeid med SMISO Troms startet Mats også å forelese og kurse om metoden i flere barnehager i Troms i 2016, og til nå har han gitt opplæring i metoden til over 100 andre barnehager, skoler, Universitetet i Tromsø og på ulike konferanser.